Poslední novinky

Největší výrobce železničních šroubů expanduje
Rozšíření o ISO 50001
(14.12.2015) Od 25. listopadu 2015 je možné přijet do areálu firmy přes novou nákladní bránu...
Download
Úvod | Novinky

Novinky

Největší výrobce železničních šroubů expanduje

Největší výrobce železničních šroubů expanduje

Rozšíření o ISO 50001

Rozšíření o ISO 50001

(14.12.2015) Od 25. listopadu 2015 je možné přijet do areálu firmy přes novou nákladní bránu...

Nově otevřená příjezdová cesta do Šroubárny Kyjov

(26.6.2015) Dne 5. 6. 2015 jsme v rámci oslavy 65 let od založení společnosti...

Šroubárna Kyjov oslavila 65 let

(26.6.2015) Ve dnech 25. - 28. 5. 2015 provedla certifikační společnost
Lloyd`s Register Quality Assurance Praha (LRQA)

Kontrolní a re-certifikační audit ve Šroubárně Kyjov

(12.3.2015) Šroubárna Kyjov je s regionem Kyjovska spjata už pětašedesát let. Podporuje děti z domovů, důchodce i školáky. (týdeník Slovácko 3.3.2015)

Odpovědnost je zárukou rozvoje společnosti

(02.06.2014) Ve dnech 12. - 15. 5. 2014 provedla certifikační společnost  Lloyd"s  Register Quality Assurance Praha (LRQA) ve Šroubárně Kyjov, spol. s r. o., kontrolní audity zavedených systémů QMS a EMS.

Ve Šroubárně Kyjov úspěšně proběhly kontrolní audity systémů managementu kvality a environmentálního

(30.5.2014) Bývalý zaměstnanec Šroubárny Kyjov, pan Oldřich Krejčí, se dne 6.5.2014 dožil významného životního jubilea 100 let. Rodák ze Svatobořic-Mistřína je na svůj věk stále v dobré kondici.

Bývalý zaměstnanec Šroubárny Kyjov se dožil významného životního jubilea 100 let

(19.02.2014) Ani jeden vadný výrobek. To je cílem vývoje speciální kontrolní a třídící linky na vačky pro hřídele spalovacích motorů Šroubárny Kyjov. Linka, která  využívá  laserovou kontrolu povrchu, byla uvedena do provozu v lednu 2014

Šroubárna Kyjov zavedla do výroby jedinečnou kontrolní linku

(22.7.2013) Ve dnech 20. - 22. 5. 2013 provedla certifikační společnost  Lloyd"s  Register Quality Assurance Praha (LRQA) ve Šroubárně Kyjov, spol. s r. o., recertifikační audit zavedeného systému managementu kvality (QMS

Ve Šroubárně Kyjov úspěšně proběhl recertifikační audit

(4.6.2012) Ve dnech 22. - 25. 5. 2012 provedla certifikační společnost Lloyd"s Register Quality Assurance Praha (LRQA) ve Šroubárně Kyjov, spol. s r. o., kontrolní audit zavedeného systému managementu kvality (QMS) a první recertifikační audit envi

Úspěšný kontrolní  a recertifikační audit ve Šroubárně Kyjov

(14.3.2011) Šroubárna Kyjov získala finanční podporu z OP LZZ na realizaci projektu EDUCA s názvem: „Zvyšováním profesních znalostí k lepšímu prosazení Šroubárny Kyjov na trhu“

Šroubárna Kyjov získala finanční podporu z OP LZZ na realizaci projektu EDUCA

(1.7.2011) Ve dnech 9. - 16. 6. 2011 provedla certifikační společnost  Lloyds Register Quality Assurance (LRQA) ve Šroubárně Kyjov, spol. s r. o., kontrolní audity zavedených systémů environmentálního...

Ve Šroubárně Kyjov úspěšně proběhly kontrolní audity systémů managementu kvality a environmentu

(1.12.2010) Ve společnosti Šroubárna Kyjov byla v srpnu 2010 dokončena rekonstrukce fosfátovny, která je osazena zcela novou fosfátovací linkou pro mezioperační i finální fosfátování dle požadavku zákazníka.

Volné kapacity fosfátování ve Šroubárně Kyjov

(20.9.2010) V letošním roce slaví 60. výročí svého založení dceřiná společnost Šroubárna Kyjov. V pátek 10. září si historii firmy připomněli na slavnostním setkání současní i bývalí zaměstnanci firmy...

Šroubárna Kyjov slaví šedesát let

(22.6.2010) Ve dnech 14.-16.6.2010 provedla certifikační společnost Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA) ve Šroubárně Kyjov audit zavedení systému řízení jakosti podle normy ISO/TS 16949.

Šroubárna Kyjov úspěšně zavedla systém jakosti ISO/TS 16949

(26.3.2010) Cílem projektu je soustředit se na efektivitu zapojených firem, finanční a strategické řízení, řízení výkonnosti s využitím znalostí controllingu, průmyslového inženýrství a managementu...

Využití dotačních programů

(2.12.2009) Ve dnech 25.-26.11.2009 byl ve Šroubárně Kyjov úspěšně završen kontrolní audit ISO 9001 a ISO 14001 provedený firmou Lloyd"s Register Quality Assurance (LRQA).

Úspěšný kontrolní audit ISO 9001 a ISO 14001

(26.11.2009) V září 2009 navázala Šroubárna Kyjov spol. s r.o. spolupráci s API. Ve společnosti proběhl cyklus firemních tréninků se zaměřením na zlepšování dovedností pro zvýšení výkonnosti podnikových procesů...

Zlepšování dovedností pro zvýšení výkonnosti podnikových procesů ve Šroubárně Kyjov

(18.8.2009) Šroubárna Kyjov zavádí pro výkovky ložiskových kroužků a další výkovky vyráběné na postupových lisech Sakamura a Hatebur, dodávané do řetězce dodavatelů automobilového průmyslu, systém kvality podle normy ISO/TS 16949...

Zavádění systému kvality podle ISO/TS 16949

Stránky: 1 | 2