<< zpět

Laboratoř:

Naše laboratoř má k dispozici přístroje pro přípravu, zalisování a konečnou úpravu metalografických vzorků. Pro vyhodnocování používáme metalografický mikroskop.

  1.    Provádíme vyhodnocení struktury složení materiálů po tepelném zpracování
  2.    Vyhodnocujeme povrchové i vnitřní vady materiálů
  3.    Měříme tloušťku vrstvy povrchových úprav
  4.    Chemické složení materiálů můžeme ověřit pomocí přístroje Spectra na měření chemického složení
     

Mechanická zkušebna:

Vlastní přístroje pro nedestruktivní i destruktivní zkoušení.

  1.    Provádíme zkoušky tvrdosti a tahové zkoušky vstupních materiálů i hotových výrobků.

 

Výstupní kontrola:

Provádí konečnou kontrolu výrobků před jejich zabalením a expedicí a zahrnuje:

  1.    Rozměrovou kontrolu výrobků
  2.    Mechanické zkoušení
  3.    Kontrolu povrchové úpravy

Kontrolní a metrologické středisko provádí a zajišťuje ověřování a kalibraci všech měřidel a měřících zařízení v naší společnosti.

Na základě výstupní kontroly jsou vydávány Inspekční certifikáty, případně další příslušné dokumenty.