Polotovary pro výrobu ložisek

VÝKOVKY LOŽISKOVÉHO KROUŽKU

VÝKOVKY LOŽISKOVÉHO KROUŽKU

Výkovky ložiskového kroužku jsou určeny pro další zpracování v automobilovém průmyslu, všeobecném strojírenství a bílé technice.

OBROBKY LOŽISKOVÉHO KROUŽKU PRO KULIČKOVÉ LOŽISKO

OBROBKY LOŽISKOVÉHO KROUŽKU PRO KULIČKOVÉ LOŽISKO

Kuličková ložiska jsou nejběžnějším typem ložisek a mohou zvládat jak radiální, tak axiální zatížení.

OBROBKY LOŽISKOVÉHO KROUŽKU PRO JEHLOVÉ LOŽISKO

OBROBKY LOŽISKOVÉHO KROUŽKU PRO JEHLOVÉ LOŽISKO

Jehlová ložiska jsou ložiska s válečkovými valivými tělesy, jejichž průměr ve srovnání s jejich délkou malý. Upravený profil valivých těles a oběžné dráhy zabraňuje vzniku špiček napětí a prodlužuje provozní trvanlivost ložiska.

OBROBKY LOŽISKOVÉHO KROUŽKU PRO VÁLEČKOVÉ LOŽISKO

OBROBKY LOŽISKOVÉHO KROUŽKU PRO VÁLEČKOVÉ LOŽISKO

Válečkové elementy jsou valivé elementy ve tvaru válce, přičemž místem styku mezi valivým elementem a kroužkem s oběžnou dráhou není bod, ale přímka. Zatížení se rozkládá na větší plochu, a to umožňuje valivému elementu zvládat větší zatížení.

OBROBKY LOŽISKOVÉHO KROUŽKU PRO KUŽELÍKOVÉ LOŽISKO

OBROBKY LOŽISKOVÉHO KROUŽKU PRO KUŽELÍKOVÉ LOŽISKO

U kuželíkových ložisek mají kroužky i valivé elementy tvar komolého kužele, a proto zachycují současně axiální i radiální zatížení. Poměr těchto zatížení závisí na vzájemném úhlu os kuželíku a ložiska. Čím větší je tento úhel, tím větší může být axiální zatížení.